Itálie - dovolená u moře léto 2017

VYHLEDÁVÁNÍ

Země
Oblast:
Místo:
Cena:
Odjezd od: Návrat do:
Typ dopravy:
Název hotelu:
>> Rozšířené vyhledávání

ITÁLIE pobyty u moře

JIŽNÍ ITÁLIE - SALENTO

JIŽNÍ ITÁLIE - GARGANO

MARCHE / PALMOVÁ RIVIÉRA

LIGURIE / TOSKÁNSKO

  

KAMPÁNIE / KALÁBRIE

SARDÍNIE

SEVER A STŘED ITÁLIE

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Souhlasím, aby společnost APULIA IN s.r.o., se sídlem Mendelova 879/5, 149 00 Praha 4 – Háje, IČO 28426835 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 140675 (dále jen „Společnost“) za účelem marketingových aktivit, vč. šíření obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společnosti ve znění pozdějších předpisů a to zejména formou e-mailových zpráv nebo formou telefonického volání, jako správce zpracovávala mé osobní údaje, v rozsahu zejména jméno, příjmení, tel. číslo, datum narození, adresa, email, číslo cestovního dokladu, datum jeho vydání a platnosti, kód vydávající země, státní občanství, pohlaví, smlouvu, podpis, historie absolvovaných zájezdů (dále jen „Osobní údaje“).

Potvrzuji, že jsem byl informován o svých právech podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („Nařízení GDPR“), především o tom, že mám právo přístupu ke svým Osobním údajům, právo na výmaz, právo na opravu nesprávných, neúplných a neaktuálních Osobních údajů a dalších práv vyplývajících z Článků 15 až 22 Nařízení GDPR, a to zejména o:

 

  1. právu požádat Společnost o informaci o zpracování mých Osobních údajů a poskytnutí takové informace bez zbytečného odkladu;
  2. právu požádat Společnost o vysvětlení, jakož i odstranění vzniklého stavu, zejména prostřednictvím blokování, provedení opravy, doplnění nebo výmazu Osobních údajů;
  3. právu na obdržení informace o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci Osobních údajů ze strany Společnosti dle písm. b) výše bez zbytečného odkladu, není-li poskytnutí takové informace ze strany Společnosti nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí;
  4. právu na přenositelnost údajů, tj. právu přijímat Osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu pro účely předání jinému správci; a
  5. právu obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že Společnost nevyhoví žádosti dle písm. b) výše.

 

Souhlasím s tím, že Osobní údaje mohou být zpracovávány po dobu 5 let od udělení souhlasu do doby odvolání Vašeho souhlasu s jejich zpracováváním, nebo podání námitky. Mimoto souhlasím s tím, že mé osobní údaje mohou být zpracovány automatickým i ručním způsobem, a to v elektronické i v tištěné podobě.

Dále prohlašuji, že jsem byl plně informován o tom, že mám právo tento souhlas se zpracováním Osobních údajů kdykoli odvolat, a to zasláním e-mailu na adresu: info@apulia-in.cz, anebo zasláním písemné žádosti na adresu sídla APULIA IN s.r.o., Mendelova 879/5, 149 00 Praha 4 – Háje, aniž by toto mělo dopad na trvání Smlouvy. Zároveň prohlašuji, že poskytnuté Osobní údaje jsou pravdivé, byly poskytnuty svobodně, vědomě, dobrovolně a na základě mého vlastního rozhodnutí.

 

Beru na vědomí, že neudělení tohoto souhlasu nemá vliv na plnění smlouvy o zájezdu.

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PDF

DOVOLENÁ LETECKY do celého světa


blog.apulia-in

LYONESS

 

FACEBOOK

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

 

AČCKA

 

Sphere Card

Počasí Itálie

KURZY

Euro125.79
Americký dolar122.63
Britská libra129.34
Švýcarský frank122.63
Japonský yen10020.62
Australský dolar116.15
Bulharský leva113.18
Egyptská libra11.27
Chorvatská kuna13.48
Indická rupie10031.62
Indoneská rupie10001.63
Kanadský dolar117.17
Marocký dirham12.36
Ruský rubl10034.41
Thajský baht10072.47
Turecká lira14.34

NOVINKY

Vytvářím objednávku...