Itálie - dovolená u moře léto 2019

Váš specialista na dovolenou v Itálii
Alberobello
Baia Verde
Gallipoli

SEVERNÍ ITÁLIE A UMBRIE

kufr pdf

Termín:17.07. (Pá) - 26.07. (Ne) 2020

změnit termín

Délka pobytu:10 dní, 9 nocí

ID hotelu:891954

Doprava:Autobus

Odletové místo:

Strava:Snídaně

Cena vč. tax: 13 239 Kč

Teplota vzduchu: 0 °CVýška sněhu: 0 cm
Poloha
Zajímavý zájezd s výlety za poznáním jedinečné Itálie a hotel 4* u moře. Formou výletů pak navštívíme skvosty severní Itálie - renesanční paláce, historická města. V Umbrii najdeme hory Apenin, údolí, vinice a především malá středověká města na kopcích a úžasný venkov. Kraj Marche nám nabídne Urbino, Loreto, poloostrov Conero. Koupat se budeme v Jaderském moři, ochutnáme zdejší vyhlášená vína a speciality. Program plný poznání ale i relaxace.

Zájezd provází Mgr. Dana Kelblová

Lago di Garda - Sirmione - Verona – Perugia – Assisi - Rimini - Urbino - Bologna - Ferrara - Ravenna - San Marino - Ancona – Loreto – poloostrov Conero – Benátky
Ubytování
 • oblíbený hotel Capo Est **** v Gabicce Mare - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, klim. a výhledem na mořskou stranu. Hotel se nachází pouhých několik kroků od privátní pláže, hostům je k dispozici bazén, tenisové kurty, minigolf, solárium a plážový servis (2 lehátka a 1 slunečník na pokoj).
Program
1. den zájezdu:
V podvečerních hodinách odjezd z ČR do Itálie (cca 22:30 hod. překročení hranic z ČR).

2. den zájezdu:
Ráno přijedeme k jezeru LAGO DI GARDA, krátká prohlídka městečka SIRMIONE, střeženého hradem a spoustou římských zřícenin. Následuje VERONA (UNESCO), městské hradby, bazilika sv. Zena, římský amfiteátr, Juliin dům, paláce významných rodů. Odjezd na ubytování do přímořského letoviska.

3. den zájezdu:
Metropole Umbrie PERUGIA, atmosféra doby etruské, římské i středověku. Historické centrum, katedrála sv. Lorenze, Velká fontána, Palazzo dei Priori, středověké uličky, Arco Etrusko, Etruská hrobka Volumniů – Ipogoe dei Volummi. Odpoledne ASSISI, rodiště sv. Františka v kopcích Apeninského pohoří, scenérie terasovitě postavených domků, dominanta města bazilika sv. Františka (UNESCO) s freskami od Giotta, Lorenzettiho, kaple sv. Martina a středověké centrum, náměstí s kašnami, bazilika sv. Kláry, kostel sv. Petra, Oretorio dei Pellegrini – hospic pro poutníky aj. Návrat na hotel.

4. den zájezdu:
Dopoledne známé letovisko RIMINI, prohlídka historického centra města - dóm, fontána della Pigna, římský oblouk, most z doby císaře Augusta, Piazza Cavour. Odpoledne klenot renesanční architektury URBINO (UNESCO), rodiště malíře a stavitele Raffaela Santiho, předního malíře italské renesance, Palazzo Ducale, historické centrum s řadou kostelů, rodný dům malíře Raffaela,

5. den zájezdu:
Pobyt u moře nebo fakult. výlet do ital. kulinářského města BOLOGNA, středověké panorama, paláce z červených cihel, renesanční věže, nejstarší evropská univerzita. FERRARA (UNESCO), město s bohatou minulostí dynastie d´Este, historické centrum, ferrarský dóm, hradní sídlo Estetů Castello Estense. Návrat na ubytování v podvečerních hodinách.

6. den zájezdu:
Celodenní výlet do RAVENNY (UNESCO), významné přístavní středisko proslavené křesťanskými církevními mozaikami. Středověké SAN MARINO plné památek, muzeí a uměleckých děl. V podvečer návrat na ubytování.

7. den zájezdu:
ANCONA
, krátká prohlídka, elegantní Piazza del Plebiscito, kostel sv. Dominika s Tiziánovým Ukřižováním, fontána Calamo, nábřeží, Trajánův oblouk aj. LORETO, po Římu nejvýznamnější a nejnavštěvovanější poutní místo Itálie, gotická bazilika Santa della Casa se Svatou chýší. Pokračujeme na POLOOSTROV CONERO: krásné pobřežní scenérie, strmé útesy, SIROLO s panoramatickými výhledy, náměstí Piazzale Marino.

8. den zájezdu:
Pobyt u moře
. Možnost fakultativního výletu místní dopravou do městečka GABICCE MARE.

9. den zájezdu:
BENÁTKY
(UNESCO) - do města připlujeme lodí, náměstí sv. Marka (Piazza San Marco) s velkolepou bazilikou, dóžecím palácem Palazzo Ducale, romantické uličky s paláci, kostely, most Ponte di Rialto – jedinečné výhledy na Canal Grande. Výlet vodním autobusem “vaporetti“ na jeden z ostrovů benátské laguny, ostrov sklářů MURANO. V podvečerních hodinách odjezd do ČR.

10. den zájezdu:
Předpokládaný návrat do republiky v ranních hodinách (přejezd hranic do ČR v cca 04:00 hod.).
Cena zahrnuje
 • dopravu lux. klim. autobusem,
 • 7x ubytování v hotelu**** - 2lůžk.pokoje s příslušenstvím,
 • 7x snídani formou bufetu,
 • průvodce CK
Cena nezahrnuje
 • vstupné,
 • pobytovou taxu,
 • vstupní taxu do Benátek,
 • fakultativní výlety,
 • lodičky v Benátkách
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.
Fakultativní příplatek
 • 1lůžk. pokoj 4390 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • 7x večeře 1500 Kč (doporučujeme dokoupení večeří – 4chodové menu),
 • fakultativní výlet 5. den pobytu Bologna - Ferrara 550 Kč (min. 25 účastníků),
 • komplexní pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč
Nástupní místa
17.07. - 26.07. Odjezd A, B, L + České Budějovice
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Podobné zájezdy

SEVERNÍ ITÁLIE A UMBRIE

destinace: Itálie, Poznávací zájezdy - Itálie, Itálie

termín:17.07. (Pá) - 26.07. (Ne) 2020 (10 dní, 9 nocí) | změnit termín

doprava: Autobus /

strava: Snídaně

SEVERNÍ ITÁLIE A UMBRIE
Objednavatel:
Jméno *:
Příjmení *:
E-mail *:
Telefon *:
Ulice:
Město:
Psč:
Poznámka :
Máte-li uživatelský účet, Přihlašte se
Chcete-li vytvořit uživatelský účet, Registrujte se

Povinné údaje jsou označeny *
Pořádající ck: Redok Travel, s.r.o. IČO: 25258281
Prosím vyplňte povinné údaje (označené *)
E-mailová adresa není správná!
Pro odeslání objednávky, musíte souhlasit se všeobecnými podmínkami
Vytvářím objednávku...