Itálie - dovolená u moře léto 2019

Váš specialista na dovolenou v Itálii
Alberobello
Baia Verde
Gallipoli

NEJSLAVNĚJŠÍ ITALSKÁ MUZEA

kufr pdf

Termín:25.10. (Pá) - 29.10. (Út) 2019

změnit termín

Délka pobytu:5 dní, 4 noci

ID hotelu:777957

Doprava:Kombinovaná doprava

Odletové místo:

Strava:Snídaně

Cena vč. tax: 11 590 Kč

Teplota vzduchu: 0 °CVýška sněhu: 0 cm
Poloha
Návštěvu proslulých muzeí vám nabízíme prakticky u každého zájezdu do historických italských metropolí, avšak kvůli jiným lákadlům bývají tyto galerie většinou opomenuty. Proto jsme vypsali speciální zájezd pro milovníky umění. V mimosezónním termínu vás zveme do světa antického ideálu krásy ve vatikánském Belvedereru, do starověké každodennosti i erotické provokace v neapolském muzeu, na Michelangelovy nebo Donatellovy sochy do florentského Bargella, na Botticeliho nebo Tiziana do galerie Uffizi, na Michelangelovy fresky do Sixtinské kaple, na Berniniho sochy a Caravaggiovy obrazy do Gallerie Borghese, na Raffaelovy fresky a antické sochy do vatikánského Apoštolského paláce.

Galerie Uffizi a Bargello ve Florencii - Vatikánská muzea a Gallerie Borghese v Římě - Národní archeologické muzeum v Neapoli
Program
1. den zájezdu 
Ve večerních hodinách odjezd z ČR.

2. den zájezdu
Ráno příjezd do toskánské metropole FLORENCIE. Celodenní program, procházka městem, dopoledne prohlídka GALERIE BARGELLO, kde středověký palác ukrývá soubor renesančních plastik od Donatella, Ghibertiho nebo Michelangela. Odpoledne prohlídka OBRAZÁRNY UFIZZI, která sbírkou 4 tisíc obrazů patří k největším galeriím světa, díla Botticeliho, Tiziana, Rubense a dalších slavných malířů. Večer přejezd z Florencie na nocleh.

3. den zájezdu  
Celodenní program v ŘÍMĚ. Prohlídka nejvýznamnějších památek, antický Řím – Pantheon, pradávná sláva Fora Romana - pupek antického římského impéria, slavné Koloseum – symbol města a jeden ze 7 novodobých divů světa, Palatin, Kapitol - náměstí navržené Michelangelem s nádhernými paláci se vzácnými sbírkami soch i obrazů, kašnou a jezdeckou sochou Marca Aurelia aj. V podvečer prohlídka GALLERIE BORGHESE s jedinečnými sochami od Berniniho a Canovy a obrazy od da Vinciho, Caravaggia nebo Raffaela. Návrat na ubytování.

4. den zájezdu
Dopoledne prohlídka VATIKÁNSKÝCH MUZEÍ, které zabírají velkou část nejmenšího státu na světě a jsou prohlídkovou délkou 7 km jednou z největších uměleckých sbírek světa. My si z nich vybereme to nejcennější, nejdříve se zaměříme na antické plastiky – Apollón belvedérský nebo Laokoon, pak na fresky od Raffaela a nakonec na výzdobu Sixtinské kaple – fresky renesančních mistrů, strop a stěna Posledního soudu od Michelangela. Prohlédneme i interiér největšího historického kostela na světě – CHRÁMU SVATÉHO PETRA. Poté procházka Římem a dokončení prohlídky historické části města. Ubytování.

5. den zájezdu  
NEAPOL, procházka historickým centrem města. Možnost návštěvy interiéru Královského paláce. Prohlídka NÁRODNÍHO ARCHEOLOGICKÉHO MUZEA, které ukrývá sbírky Bourbonů a rodiny Farnese – antické sochy a nálezy z Pompejí a Herkulanea – předměty denní potřeby včetně nádobí nebo šperků, cenné mozaiky a sbírka erotických zobrazení z Pompejí. Odpoledne možnost návštěvy neapolského podzemí a nákupů v ulici betlémů. Transfer na letiště a odlet do Prahy. V návaznosti na aktuální let. řád a dodržení plného programu zájezdu v Neapoli, je možné, že odlet bude ráno 30.10. V tomto případě bude zajištěna 1 noc navíc, návrat 30.10.

Cena zahrnuje
 • dopravu lux. klim. busem
 • zpáteční leteckou přepravu Neapol – Praha vč. let. tax
 • příruční zavazadlo dle pod. letecké společnosti
 • transfer na letiště
 • 3x (4x)* ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (*počet ubytování je závislý na aktuálním let. řádu)
 • 3x (4x)* snídaní
 • průvodce
Cena nezahrnuje
 • vstupné
 • fakult. služby
 • místního průvodce
 • pobytovou taxu 
 • a vše ostatní co není zahrnuto v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek
 • 1lůžk. pokoj 1800 Kč
 • 3x večeře 660 Kč
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč 

 • Možnost rezervací vstupného 2. den programu: 
 • Galerie Uffizi 650 Kč* (18-25 let 300 Kč, do 18 let 120 Kč)
 • Galerie Bargello 330 Kč (18-25 let 210 Kč, do 18 let 90 Kč)

  *Galerie Uffizi navýšila cenu pro rok 2019

 • Možnost rezervací vstupného 3. den programu: 
 • Galeria Borghese 450 Kč (18-25 let 250 Kč, do 18 let 70 Kč) 
 • sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu 420 Kč (18-25 let 290 Kč, do 18ti let 70 Kč) 

 • Možnost rezervací vstupného 4. den programu: 
 • Vatikánská muzea 590 Kč (do 18ti let 350 Kč) 

 • Ve všech případech nutné nahlásit rezervaci do CK min. 1 měsíc před odjezdem. V případně mimořádné výstavy se může cena vstupenky zvýšit, vzniklý rozdíl je hrazen na místě průvodci. 
Nástupní místa
25.10. – 29.10. Odjezd tam A, B + Č.Budějovice, odjezd zpět L2, L3

Podobné zájezdy

NEJSLAVNĚJŠÍ ITALSKÁ MUZEA

destinace: Itálie, Poznávací zájezdy - Itálie, Itálie

termín:25.10. (Pá) - 29.10. (Út) 2019 (5 dní, 4 noci) | změnit termín

doprava: Kombinovaná doprava /

strava: Snídaně

NEJSLAVNĚJŠÍ ITALSKÁ MUZEA
Objednavatel:
Jméno *:
Příjmení *:
E-mail *:
Telefon *:
Ulice:
Město:
Psč:
Poznámka :
Máte-li uživatelský účet, Přihlašte se
Chcete-li vytvořit uživatelský účet, Registrujte se

Povinné údaje jsou označeny *
Pořádající ck: Redok Travel, s.r.o. IČO: 25258281
Prosím vyplňte povinné údaje (označené *)
E-mailová adresa není správná!
Pro odeslání objednávky, musíte souhlasit se všeobecnými podmínkami
Vytvářím objednávku...