Itálie - dovolená u moře léto 2020

Váš specialista na dovolenou v Itálii
Alberobello
Baia Verde
Gallipoli

ITÁLIE - NEAPOLSKÝ ZÁLIV - POBŘEŽÍ AMALFI

kufr pdf

Termín:27.10. (Út) - 01.11. (Ne) 2020

změnit termín

Délka pobytu:6 dní, 5 nocí

ID hotelu:893489

Doprava:Autobus

Odletové místo:

Strava:Polopenze

Cena vč. tax: 7 890 Kč 7 490 Kč

Teplota vzduchu: 0 °CVýška sněhu: 0 cm
Poloha
Oblíbený zájezd do Itálie, jehož předností je termín podzimních prázdnin, vám nabízí vše nejzajímavější této oblasti. Vydáme se na výlety, kde je největší koncentrace historických památek a přírodních zajímavostí. Zamíříme na rozhraní útesů a temných vulkánů, pocítíme sirný zápach sopky, budeme proplouvat Smaragdovou jeskyní i podél útesů mytických Sirén, připomeneme si bájného Herakla a necháme se ohromit neapolským barokem i pozemským rájem na ostrovech Capri a Procida.

Zájezd provází Mgr. Michal Hrazdil

Neapol – ostrov Procida - Pompeje - Herculaneum – Vesuv – ostrov Capri – Sorrento - Salerno - Amalfi – Atrani - Ravello
Program
1. den zájezdu 
Odjezd z ČR v poledních hodinách.

2. den zájezdu
Ráno příjezd do NEAPOLE. Dopoledne odplujeme na fakult. výlet, na třetí největší ostrov Neapolského zálivu PROCIDA. Projdeme se fotogenickou rybářskou čtvrtí La Corricella po stopách natáčení filmu Talentovaný pan Ripley. Odpoledne historické centrum NEAPOLE, čtvrť Santa Lucia, hrad Castel Nuovo, palác Palazzo Reale a kostel San Francesco di Paola, opera San Carlo, gotické a barokní kostely. Ubytování v hotelu a večeře.

3. den zájezdu
Po stopách vulkanické erupce. Prohlédneme si POMPEJE, velkolepý příklad starořímského města zničeného erupcí sopky. Zkamenělé HERCULANEUM, jedna z nejlépe zachovalých antických památek, římské rezidenční město a přístav s podobným osudem jako nedaleké Pompeje. Možnost fakult. výletu na VESUV, výjezd na temně se tyčící sopku nad Neapolí, procházka kolem samotného jícnu vulkánu, rozhledy na Neapolský záliv.

4. den zájezdu 
Fakult. celodenní výlet na ostrov CAPRI. Nejnavštěvovanější ostrov Tyrhénského moře, který byl již ve středověku pobytovým místem císařů Augusta a Tiberia, možnost okružní plavby kolem ostrova, návštěva městečka CAPRI s bílými kamennými domy a ANACAPRI s výhledy na Neapolský záliv. Milovníkům přírodních scenérií doporučujeme výlet člunem k Modré jeskyni. Individuální volno k posezení v místních kavárničkách. Večer prohlídka SORRENTA, města na skalní plošině nad Neapolským zálivem, které se jmenuje podle bájných Sirén.

5. den zájezdu
Po stopách apoštolů. Přejezd do SALERNA a prohlídka katedrály s hrobem evangelisty Matouše, procházka po promenádě a fakult. lodní výlet podél Amalfského pobřeží - Costiera Amalfitana (UNESCO), do nejkouzelnější oblasti Kampánie, kde voňavé háje citronovníků pokrývají útesy, které záhy mizí pod modrou hladinou, uvidíme bělostné vily přilepené na strmých svazích. Navštívíme středověké AMALFI s dómem sv. Ondřeje a krásnou polohou u moře. Procházka do ATRANI, nalepeného na Dračí kaňon a místa, kde byla korunována dóžata Amalfské republiky. Fakult. plavba do SMARAGDOVÉ JESKYNĚ nebo výlet místní dopravou vysoko do kopců nad Amalfi do elegantního RAVELLA, městečka zavěšeného mezi mořem a oblohou s neskutečnými výhledy a krásnými zahradami (Villy Cimbrone a Villy Rufolo). K večeru odjezd do ČR. 

6. den zájezdu
Kolem poledne předpokládaný návrat do ČR. 
Cena zahrnuje
  • dopravu lux. klim. busem, 
  • 3x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím – oblast Torre del Greco, 
  • 3x polopenzi, 
  • průvodce CK
Cena nezahrnuje
  • vstupné, fakultativní výlety, pobyt. taxu a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ 
Fakultativní příplatek
  • 1lůžk. pokoj 2100 Kč (povinné při nedoobsazení)
  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč
Nástupní místa
27.10. - 01.11. Odjezd A, B, G Přehled nástupních

Podobné zájezdy

ITÁLIE - NEAPOLSKÝ ZÁLIV - POBŘEŽÍ AMALFI

destinace: Itálie, Poznávací zájezdy - Itálie, Itálie

termín:27.10. (Út) - 01.11. (Ne) 2020 (6 dní, 5 nocí) | změnit termín

doprava: Autobus /

strava: Polopenze

ITÁLIE - NEAPOLSKÝ ZÁLIV - POBŘEŽÍ AMALFI
Objednavatel:
Jméno *:
Příjmení *:
E-mail *:
Telefon *:
Ulice:
Město:
Psč:
Poznámka :
Máte-li uživatelský účet, Přihlašte se
Chcete-li vytvořit uživatelský účet, Registrujte se

Povinné údaje jsou označeny *
Pořádající ck: Redok Travel, s.r.o. IČO: 25258281
Prosím vyplňte povinné údaje (označené *)
E-mailová adresa není správná!
Pro odeslání objednávky, musíte souhlasit se všeobecnými podmínkami
Vytvářím objednávku...