Itálie - dovolená u moře léto 2019

Váš specialista na dovolenou v Itálii
Alberobello
Baia Verde
Gallipoli

ITÁLIE - JIŽNÍ TOSKÁNSKO A OSTROV ELBA

kufr pdf

Termín:19.06. (Pá) - 28.06. (Ne) 2020

změnit termín

Délka pobytu:10 dní, 9 nocí

ID hotelu:893485

Doprava:Autobus

Odletové místo:

Strava:Snídaně

Cena vč. tax: 14 435 Kč

Teplota vzduchu: 0 °CVýška sněhu: 0 cm
Poloha
Zájezd do oblíbeného Toskánska, kde nás čeká víc než světové umění a architektura. Uvidíme kaleidoskop pradávných městeček na vrcholcích kopců, olivové háje, etruské památky se záhadnými vie cave, ostrůvky u jižního pobřeží a panenskou krajinu přímořského parku Maremma.

Zájezd provází Mgr. Dana Kelblová

San Gimignano – Voltera - Pitigliano – Sovana – Saturnia – Pisa - ostrov Elba: Portoferraio – Poggio – Marciana – Monte Capanne - Procchio – Grosseto - Monte Argentario – Siena - Florencie
Ubytování
Hotel Il Settebello *** v Marina di Cecina - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím a klimatizací. Hotel se nachází v srdci Etruského pobřeží, pár kroků od moře a nádherného borovicového lesa. Snídaně je podávána formou bufetu, večeře je 3-chodová servírovaná.
Program
1. den zájezdu:
Odjezd z ČR v odpoledních hodinách.

2. den zájezdu:
Ráno příjezd do oblasti Toskánska. Navštívíme město rodových věží SAN GIMIGNANO, středověké opevněné městečko vč. náměstí Piazza della Cisterna a Piazza del Duomo s nespočetnými architektonickými poklady - bazilika, věž Torre della Rognoza, poutní kostel a obchůdky s řemeslnými dílnami. Krátce prohlídka středověké VOLTERY, větrem ošlehané městečko s puncem hrdosti a nedobytnosti, město alabastru – historické centrum města s tajuplnými uličkami, kamenickými dílnami a krámky. Odjezd do přímořského letoviska na ubytování.

3. den zájezdu:
Pobyt u moře. Fakultativně návštěva zahrad VILY GARZONI, které patří k nejkrásnějším v celé Itálii. Návštěvníky ohromí nejen schodiště s balustrádami, ale i bazény s vodotrysky lemované pestrými květinovými záhony. Starobylé a podmanivé město LUCCA, rodiště skladatele Giacoma Pucciniho, renesanční opevnění, významné kostely a muzea, románská katedrála San Martino, kostel San Michele, náměstí Piazza dell´Amfiteatro.

4. den zájezdu:
Celodenní fakult. výlet na nejnavštěvovanější ostrov Toskánského souostroví ostrov ELBA, úchvatné pláže, tyrkysově modrá voda, nádherné hory a omračující vyhlídky. Navštívíme PORTOFERRAIO, někdejší římský přístav, procházka uličkami historického centra, pevnost Forte Stella, Napoleonova vila Mulini s terasovitou zahradou. Na prohlídku půvabných vesniček vyjedeme do hor - vesnička POGGIO, příkré dlážděné uličky, nádherný výhled na Marcianu Marinu a pobřeží. MARCIANA, malebná kamenná vesnička, možnost fakult. výjezdu lanovkou na nejvyšší vrchol ostrova - MONTE CAPANNE - krásné výhledy až na Korsiku. Procházka nejstarší obcí ostrova MARCIANA ALTE s elegantními patricijskými a měšťanskými domy, možnost koupání na pláži mezi útesy v malebném středisku PROCCHIO. Odjezd na trajekt a návrat na ubytování.

5. den zájezdu:
Pobyt u moře
. Pro zájemce možný půldenní fakult. výlet do PISY, města proslulého svou šikmou věží.

6. den zájezdu:
Celodenní výlet za etruskými sídly. Vysoko nad jeskyněmi v útesech údolí Lente navštívíme město s jedinečnou polohou PITIGLIANO, bludiště středověkých uliček, bývalé židovské ghetto, palác Orsini, působivý viadukt. Pokračujeme do městečka SOVANA, jedno z nejkrásnějších v celé Itálii, žlutohnědý pískovec, kostel Santa Maria s freskami a v okolí etruské hrobky Toskánska – Necropoli di Sovana, via cave – hloubené cesty vytesané do skály Etrusky, hrobka Tomba Ildebranda. SATURNIE, na závěr dne se ponoříme do zdejších přírodních horkých pramenů. Relaxace v sirných termálních lázních. Návrat na ubytování.

7. den zájezdu:
Výlet do hl. města stejnojmenné provincie GROSSETO s řadou památek - náměstí Piazza Dante s katedrálou sv. Vavřince, socha Canapone Monument, věnovaná Leopoldovi II. Toskánskému, kostel sv. Františka, palác Aldobrandeschi. Pokračujeme do "Toskánské oázy" - MONTE ARGENTARIO, čisté moře, malebné přístavy - Porto Santo Stefano, Porto Ercole a Orbetello, skvostná příroda – písečné kosy „tomboll“, laguny. Volno a odpočinek v některé z elegantních marín a na zdejších plážích.

8. den zájezdu:
Pobyt u moře
. Pro zájemce možný půldenní fakult. výlet do jednoho z nejkouzelnějších měst Itálie SIENY (UNESCO), prohlídka středověkého centra - náměstí Piazza del Campo s Palazzo Comunale, zvonice Torre del Mangia, úchvatně zdobená sienská katedrála – jeden z nejlepších příkladů gotiky v celé Itálii, baptisterium s mramorovou fasádou, procházka klikatými uličkami centra s kostely a paláci.

9. den zájezdu:
Po snídani odjedeme do FLORENCIE (UNESCO) – perla Toskánska s monumentálními stavbami florentské renesance – Dóm Santa Maria dei Fiori, Giottova Campanila, Baptisterium, hrobka Medicejských, most Ponte Vecchio s krásnými pohledy na město, kostel Santa Croce s náhrobky mnoha věhlasných Florenťanů (Michelangelo, Galieo a další), uličky starého města, posezení u šálku dobré italské kávy, ochutnání místních specialit. Večer odjezd do ČR.

10. den zájezdu:
Návrat do ČR v dopoledních hodinách.
Cena zahrnuje
 • dopravu lux. klim. autobusem,
 • 7x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • 7x snídani,
 • průvodce CK
Cena nezahrnuje
 • vstupné,
 • pobytovou taxu,
 • fakultativní výlety
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek
 • 1lůžk. pokoj 3990 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • 7x večeře 1790 Kč,
 • 3. den výlet Vila Garzoni a Lucca 550 Kč,
 • 4. den výlet na ostrov Elba 790 Kč,
 • 5. den výlet do Pisy 550 Kč,
 • 8. den výlet do Sieny 550 Kč (nutná rezervace v CK, min. 25 osob),
 • komplexní pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč
Nástupní místa
19.06. - 28.06. Odjezd A, B, L
Přehled nástupních míst najdete ZDE
Sleva
 • Sleva 55+ ze základní ceny 2%

Podobné zájezdy

ITÁLIE - JIŽNÍ TOSKÁNSKO A OSTROV ELBA

destinace: Itálie, Poznávací zájezdy - Itálie, Itálie

termín:19.06. (Pá) - 28.06. (Ne) 2020 (10 dní, 9 nocí) | změnit termín

doprava: Autobus /

strava: Snídaně

ITÁLIE - JIŽNÍ TOSKÁNSKO A OSTROV ELBA
Objednavatel:
Jméno *:
Příjmení *:
E-mail *:
Telefon *:
Ulice:
Město:
Psč:
Poznámka :
Máte-li uživatelský účet, Přihlašte se
Chcete-li vytvořit uživatelský účet, Registrujte se

Povinné údaje jsou označeny *
Pořádající ck: Redok Travel, s.r.o. IČO: 25258281
Prosím vyplňte povinné údaje (označené *)
E-mailová adresa není správná!
Pro odeslání objednávky, musíte souhlasit se všeobecnými podmínkami
Vytvářím objednávku...