Itálie - dovolená u moře léto 2020

Váš specialista na dovolenou v Itálii
Alberobello
Baia Verde
Gallipoli

CHORVATSKO - JIŽNÍ DALMÁCIE A OSTROVY

kufr pdf

Termín:28.08. (Pá) - 06.09. (Ne) 2020

změnit termín

Délka pobytu:10 dní, 9 nocí

ID hotelu:893466

Doprava:Autobus

Odletové místo:

Strava:Polopenze

Cena vč. tax: 14 890 Kč

Poloha
Přímořská část jižní Dalmácie tvoří neopakovatelnou směs přírodní krásy a významných historických památek. Zájezd nabízí jedinečné spojení přírody, tisícileté kulturní tradice a historie. Navštívíme starobylou Korčulu, idylický Mljet, chorvatskou Madeiru ostrov Hvar, hornatý poloostrov Pelješac i nádherné město Dubrovník s historickým opevněním.

Zájezd provází Mgr. Dana Kelblová

Mostar – Dubrovník – NP Mljet – Ston – poloostrov Pelješac – Orebič – Korčula – ostrov Hvar – Stari Grad – Hvar – ostrov Lokrum
Ubytování
 • hotel Sunce*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, hotel v přímořském letovisku Neum na území Bosny a Hercegoviny, přímo na břehu moře, jen pár metrů od pláže. Klimatizované pokoje s balkonem, venkovní bazén.
  Poplatky v hotelu: lehátko 3 €/den, slunečník 3€/den

Program

1. den zájezdu
V odpoledních hodinách odjezd z republiky (cca 18:00 hod. překročení hranic ČR). 

2. den zájezdu
Dopoledne navštívíme bosenskou perlu, starobylý MOSTAR, město vzniklo kolem pevnosti s mostem a sloužilo jako opěrný bod tureckého vojska na hranicích s Dubrovníkem a jako obchodní křižovatka mezi Osmanskou říší a západem. Prohlídka historického centra, muslimská část s mešitami, starý most (Hairudinov most) aj. Odjezd na ubytování k Jaderskému moři, odpočinek, večeře.

3. den zájezdu
Celodenní výlet do města DUBROVNÍK, Staré město, dlážděné ulice a barokní budovy, úchvatný pohled z městských hradeb, pozoruhodná historie, promenáda Placa, paláce a katedrály, to vše dělá z města jednu z nejatraktivnějších destinací na světě. Prohlídka města s průvodcem, individuální volno, koupání, možnost fakultativního výletu na nedaleký ostrov Lokrum.

4. den zájezdu
OSTROV MLJET
. Fakultativní výlet lodí na jeden z nejpřitažlivějších jadranských ostrovů, jehož západní část byla vyhlášena národním parkem. MALO JEZERO a VELIKO JEZERO, ostrovní benediktinský klášter, koupání, městečko POMENA, individuální volno. V podvečerních hodinách návrat na hotel.

5. den zájezdu
Pobyt u moře, individuální volno.

6. den zájezdu
Návštěva městečka STON, městské hradby ze 14.stol. s délkou 5,5 km, nejdelší obranný systém v Evropě. Jízda POLOOSTROVEM PELJEŠAC, oblíbené letovisko OREBIČ, ležící na tzv. Kapitánské riviéře, krásné pláže u písčitých zátok ohraničených háji tamaryšků. Pro zájemce pěší vycházka k Františkánskému klášteru z 15. stol., který se tyčí na horském hřebeni 152 m n. m., pod horou Ilija, kde se nachází i starý kapitánský hřbitov. Panoramatické výhledy na Orebič, Korčulu a ostrov Mljet. Pokračujeme lodí (cca 15 min.) na OSTROV KORČULA k prohlídce typického středověkého města KORČULA, obranné hlásky, shluk červených domovních střech, Staré město na malém poloostrově a barokní předměstí pod starými hradbami, úzké uličky, Západní mořská brána, Velká guvernérská věž, jižní brána Veliki Revelin, Katedrální náměstí s katedrálou sv. Marka, věž rodného domu Marca Pola. Návrat na hotel.

7. den zájezdu
Pobyt u moře.


8. den zájezdu
Celodenní výlet na OSTROV HVAR, patřící k největším, nejslunnějším a nejkrásnějším jadranským ostrovům. Panoramatická jízda vnitrozemím, ostrov slunce a levandule. Navštívíme středověké městečko STARI GRAD, historické jádro, barokní kostel sv. Štěpána, zvonice, kostel sv. Jana, dominikánský klášter, vysoké kamenné domy, opevněný zámek Tvrdalj, sídlo známého chorvatského poety Petra Hektoroviće. HVAR, městské hradby a brány, gotické paláce, náměstí a katedrála sv. Štěpána, biskupská pokladnice aj.

9. den zájezdu
Pobyt u moře
, individuální volno. Kolem 16.00 hod. odjezd do ČR.

10. den zájezdu
Návrat do ČR v dopoledních hodinách (přejezd hranic v cca 05:00 hod.)

Cena zahrnuje
 • dopravu lux. klim. busem, 
 • lodní lístky na Korčulu a Hvar, 
 • 7x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, klim., sat TV, balkon, 
 • 7x polopenzi formou bufetu, 
 • pobytovou taxu, 
 • průvodce CK
Cena nezahrnuje
 • vstupné, fakult. výlety, ochutnávky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek
 • 1lůžk. pokoj s balkonem, strana park 2900 Kč, 
 • na vyžádání 1lůžk. pokoj s balkonem, strana moře 3600 Kč, 
 • na vyžádání 2lůžk. pokoj s balkonem na mořskou stranu 700 Kč/os., 
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč
Nástupní místa
28.08. - 06.09. Odjezd B, E, L
Přehled nástupních míst najdete ZDE
Sleva

Podobné zájezdy

CHORVATSKO - JIŽNÍ DALMÁCIE A OSTROVY

destinace: Chorvatsko, Poznávací zájezdy - Chorvatsko, Chorvatsko

termín:28.08. (Pá) - 06.09. (Ne) 2020 (10 dní, 9 nocí) | změnit termín

doprava: Autobus /

strava: Polopenze

CHORVATSKO - JIŽNÍ DALMÁCIE A OSTROVY
Objednavatel:
Jméno *:
Příjmení *:
E-mail *:
Telefon *:
Ulice:
Město:
Psč:
Poznámka :
Máte-li uživatelský účet, Přihlašte se
Chcete-li vytvořit uživatelský účet, Registrujte se

Povinné údaje jsou označeny *
Pořádající ck: Redok Travel, s.r.o. IČO: 25258281
Prosím vyplňte povinné údaje (označené *)
E-mailová adresa není správná!
Pro odeslání objednávky, musíte souhlasit se všeobecnými podmínkami
Vytvářím objednávku...