Itálie - dovolená u moře léto 2020

Váš specialista na dovolenou v Itálii
Alberobello
Baia Verde
Gallipoli

BOSNA I HERCEGOVINA

kufr pdf

Termín:21.08. (Pá) - 30.08. (Ne) 2020

změnit termín

Délka pobytu:10 dní, 9 nocí

ID hotelu:881684

Doprava:Autobus

Odletové místo:

Strava:Dle programu

Cena vč. tax: 12 690 Kč

Poloha
Pobytově-poznávací zájezd za poznáním, pro mnohé utajených, ale přesto světově proslulých a známých míst balkánského státu, který beze¬sporu patří k nejzajímavějším i nejta¬jemnějším nejen na Balkáně, ale i v celé Evropě a odpočineme si na krásných plážích Jaderského moře.
Jajce - NP Plitvická jezera - Travnik - Sarajevo - Vrelo Bosne - Mostar - Medjugorje - Neum - Orebič - Ston - ostrov Korčula - Omiš - Dubrovník - ostrov Lokrum
Program
1. den zájezdu: Odjezd z ČR v podvečerních hodinách.
2. den zájezdu:Prohlídka města JAJCE, Starý hrad, Medvědí věž. Vodopád řeky PLIVY. Zastávka u přírodně zajímavých PLIVSKÝCH JEZER. Návštěva městečka TRAVNIK, které je jedinečně položeno na dně úzké rokle, kterou protéká řeka Lašva a je sevřeno horami. Je zde zajímavá mešita, hodinová věž, hrad. Dojezd na ubytování do Sarajeva.
3. den zájezdu: Prohlídka metropole SARAJEVO, jedná se o jedno z nejhezčích a nejpůsobivějších hlavních měst Evropy. Staré město bylo založeno tureckými dobyvateli v letech 1455 - 1463. Mezi nejzajímavější historické objekty patří bývalá radnice inspirovaná maurskými stavbami ve Španělsku, kamenný most z r. 1565, nejstarší mešita ve městě z r. 1457 a mnoho dalších. VRELO BOSNE, prameny řeky Bosny jsou jedním z nejpozoruhodnějších přírodních jevů neda¬leko Sarajeva, oblíbené místo romantických prochá¬zek, zlověstně bublající zřídla, která po 50 metrech již vytváří 50 metrů širokou řeku.
4. den zájezdu: Kaňon řeky Neretvy. Prohlídka starobylého města MOSTAR (UNESCO) - stará část města s výrazně orientálním rázem se rozkládá při skalnatých březích Neretvy. Významné poutní místo MEDJUGORJE, místo mariánských zjevení Vatikánem dosud neuznaných. Romantické vysoké vodopády řeky KRAVICE, které při vyšším stavu vody připomínají zmenšené Plitvice. Příjezd do letoviska NEUM.
5. den zájezdu: Pobyt u moře.
6. den zájezdu: Poloostrov PELJEŠAC, městečko OREBIČ, fakultativně plavba lodí na ostrov KORČULA, opevněné středověké město, katedrála, tržiště. Zastávka ve městě STON, saliny a hradby z doby dubrovnické republiky.
7. den zájezdu: Celodenní OMIŠ, malebné městečko ve skalách se strážním hradem. Možnost fakult. výletu lodí po řece Cetinje. Výstup za dramatickými výhledy z pevnosti Stari Grad - Fortica, koupání na místní pláži. Průjezd Makarskou riviérou s krásnými výhledy.
8. den zájezdu: Pobyt u moře.
9. den zájezdu:DUBROVNÍK (UNESCO), kouzelné město na úpatí strmého skalního masivu, ze tří stran omývané mořem, obklopené mohutnými hradbami. Staré město je doslova architektonickým muzeem. Fakultativně výlet lodí na ostrov LOKRUM, botanická zahrada, možnost koupání. Večer odjezd do ČR.
10. den zájezdu: Příjezd do ČR v poledních hodinách.
Poznámka: program 7. a 9. dne může být vyměněn.
Cena zahrnuje
  • dopravu lux. klim. autobusem,
  • 7x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (5x v letovisku Neum, 2x v Sarajevu),
  • 5x polopenzi v Neumu,
  • 2x snídani v Sarajevu,
  • průvodce CK
Cena nezahrnuje
  • vstupné,
  • fakultativní služby
  • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek
  • 1lůžk. pokoj 2 800 Kč
  • komplexní pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč
Nástupní místa
21.08. - 30.08. Odjezd J*
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Podobné zájezdy

BOSNA I HERCEGOVINA

destinace: Chorvatsko, Poznávací zájezdy - Chorvatsko, Chorvatsko

termín:21.08. (Pá) - 30.08. (Ne) 2020 (10 dní, 9 nocí) | změnit termín

doprava: Autobus /

strava: Dle programu

BOSNA I HERCEGOVINA
Objednavatel:
Jméno *:
Příjmení *:
E-mail *:
Telefon *:
Ulice:
Město:
Psč:
Poznámka :
Máte-li uživatelský účet, Přihlašte se
Chcete-li vytvořit uživatelský účet, Registrujte se

Povinné údaje jsou označeny *
Pořádající ck: Redok Travel, s.r.o. IČO: 25258281
Prosím vyplňte povinné údaje (označené *)
E-mailová adresa není správná!
Pro odeslání objednávky, musíte souhlasit se všeobecnými podmínkami
Vytvářím objednávku...